ΝΑ'ΜΑΣΤΕ

Διαφημίσεις και όχι μόνο!

ΕΚΘΕΣΗ ECOTEC

Από τις 15 έως τις 18 Μαρτίου πραγματοποιείται στο Expo Athens, στην Ανθούσα Αττικής, η 5 διεθνής
έκθεση «Ecotec – Τεχνολογίες περιβάλλοντος & Φωτοβολταϊκά συστήματα» που οργανώνει η «T Expo».
Σε τέσσερις μεγάλες αίθουσες, οι σημαντικότερες ελληνικές και πολλές ξένες εταιρίες του χώρου των
τεχνολογιών περιβάλλοντος, θα επιδείξουν προϊόντα, συστήματα ή εφαρμογές και θα διατυπώσουν
προτάσεις και ιδέες που στοχεύουν στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, στην
εξοικονόμησή της, στην ανακύκλωση, στην διαχείριση αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων, στην
οικολογική δόμηση και γενικά στην αειφόρο ανάπτυξη και σε ό,τι συμβάλλει σε ένα καθαρότερο
περιβάλλον και στην βελτίωση της ποιότητας ζωής.
Παράλληλα, στον ίδιο χώρο, πραγματοποιείται και το 4ήμερο συνέδριο «Ecoforum» πάνω σε θέματα
τεχνολογιών περιβάλλοντος με εξαιρετικό ενδιαφέρον ιδιαίτερα για τους παράγοντες της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, στη νέα εποχή του «Καλλικράτη». Συμμετέχουν οι σημαντικότεροι φορείς του χώρου
όπως το Συμβούλιο Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων (ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ), η Ελληνική Εταιρία
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΕΔΣΑ), ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας
Περιβάλλοντος (ΠΑΣΕΠΠΕ) κ.α.

Η έκθεση «Ecotec – Τεχνολογίες περιβάλλοντος & Φωτοβολταϊκά συστήματα», τελεί υπό την αιγίδα των
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, και του ΣΕΒ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων
και Βιομηχανιών).Παράλληλα, στον ίδιο χώρο, πραγματοποιείται και το 4ήμερο συνέδριο «Ecoforum» πάνω σε θέματα
τεχνολογιών περιβάλλοντος με εξαιρετικό ενδιαφέρον ιδιαίτερα για τους παράγοντες της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, στη νέα εποχή του «Καλλικράτη».