1Η ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ