Η ΠΡΩΤΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ, ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ