ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΙΟ, ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΜΑΣΤΙΧΑΣ